Marathi Sms

Marathi Sms

Soneri Suryachi

Soneri Suryachi
Soneri Kirane
Soneri Kiranancha
Soneri Diwas
Soneri Diwasachya
… Soneri Shubhechchha
Keval
Sonyasarkhya Lokanna
Dipawalichya Hardik Subechcha

aajkal chorya khup hotaahet

tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra

Paalach…aajkal chorya khup hotaahet!

Aaptyachi Pane ani

Aaptyachi Pane ani phulancha Vas,
Aajacha diwas aahe khupch khas,
Tula sarve sukh labhu de ya jagat,
Premane Betuya aapan ya Dasaryat.
*** Shubh Dasara***

Ghoda 5 phutachya dorila bandhlela aahe

Ghoda 5 phutachya dorila bandhlela aahe,
Tar 10 phutavar thevalele gavat kase khail?

Sanga
-
-
-
-
Harlat?
-
-
-
-
Sanga har manli?
-
-
-
-
-
-
Ghodyane pan har maanli hoti!

Ek bewada baykoLa sms karto

Ek bewada baykoLa sms karto

"maaza shewatcha peg chaLu aahe. ardhya tasat ghari yeto..
.
.
Ani nahi aaLo tar hach sms parat wach..!

Me phule magitli

Priye
Me phule magitli
Tu mala pushpaguchya dilas
Me dagad magitla
Tu mala sundar murti dilis
Me morpis magitle
Tu mala mor dilas
bahiri aahes ki kay ?

Guruji 25 bhagile 3 kiti

Guruji- 25 bhagile 3 kiti?
.
Ganya- 8
.
Guruji- Ani baki kay?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ganya- Baki kahi nahi nivant..!!!
tumcha kase kay?

What is ABCD Jeans

What is ABCD Jeans??????
Aga Bai Chaadi Distaye