Marathi Sms

Marathi Sms

Pu La Deshpande

Pu La Deshpande pohayla gele tar tyanna kay mhannar?
Swimming Pool (Pu L)

Ti rhudaysparshi gosht

Mi tumhala kahi
Sangaychey…

Ti rhudaysparshi gosht,

Te premache 3 shabda…

“Mera Bharat Mahan!”

Adhinachi nawi

Adhinachi nawi
Soneri pahat
Navya sapnachi
Navyi laat
Navya arambh
Navya biswas
Deepavalichi heech par
Kharikhuri shuruwat

Lagnachya adhi

Lagnachya adhi…

To: Shevti to divas aala..
Ti: Tu mala sodun tar janar nahis na?
To: Mulich nahi, asa vichar dekhil karu nakos!
Ti: Maze chumban gheshil?
To: Ho..!!
Ti: Tuzya ayushyat dusri koni nahi na?
To: Shakkyach nahi!
Ti: Tuze mazyavar prem aahe?
To: Ho priye…!
Ti: Oh mazya prema!

Soneri Suryachi

Soneri Suryachi
Soneri Kirane
Soneri Kiranancha
Soneri Diwas
Soneri Diwasachya
… Soneri Shubhechchha
Keval
Sonyasarkhya Lokanna
Dipawalichya Hardik Subechcha

aajkal chorya khup hotaahet

tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra
tu kutra

Paalach…aajkal chorya khup hotaahet!

Aaptyachi Pane ani

Aaptyachi Pane ani phulancha Vas,
Aajacha diwas aahe khupch khas,
Tula sarve sukh labhu de ya jagat,
Premane Betuya aapan ya Dasaryat.
*** Shubh Dasara***

Ghoda 5 phutachya dorila bandhlela aahe

Ghoda 5 phutachya dorila bandhlela aahe,
Tar 10 phutavar thevalele gavat kase khail?

Sanga
-
-
-
-
Harlat?
-
-
-
-
Sanga har manli?
-
-
-
-
-
-
Ghodyane pan har maanli hoti!